het Magisch Kwadraat II

‘met een onuitputtelijke fantasie laat Bach de verschillende stemmen spreken, elk voor zich maar tevens in samenspraak met en afgestemd op elkaar. Een volmaakt ambachtelijke beheersing van de vorm gaat daarbij hand in hand met het vermogen alle denkbare emoties hoorbaar te maken’.

Robert Schumann heeft het over het ‘Werk aller Werke’.

           Marcel Worms.

Dit boek ‘ het Magisch Kwadraat II ‘ is een vervolg op boek I uit 2016 en geeft een overzicht van mijn beeldend werk van 2016 – 2022. Het werk is gebaseerd op de principes van het Wohltemperierte Klavier van J.S.Bach (1685 – 1750).

Als uitgangspunt heb ik 12 kleurgroepen genomen die elk zijn opgebouwd uit 4 kleuren zodat er 48 kleuren worden gebruikt. Elke kleurgroep heeft zijn eigen affect, zijn eigen emotie.

Het 16-vlak, het ‘Magisch Kwadraat’, ontleend aan de gravure Melencolia 1 van Albrecht Dürer (1471 – 1528) vormt de basis van de 12 groepen waarin 70 schilderijen zijn ondergebracht.