Verantwoording

Epiloog Boek

Mijn werk t/m 2016 is afgebeeld in een boek. Dit boek is verschenen ter gelegen­heid van de expositie ‘Het Magisch Kwadraat’ in Kunstruimte KuuB in mei 2016 en geeft een overzicht van mijn beeldend werk van 1978–2016.
In dit boek 1 is de 30-delige serie “de Goldbergvariaties” van J.S. Bach opgenomen.

De titel van de expositie is ontleend aan de gravure ‘Melencolia 1’ van Albrecht Dürer (1471–1528) waarop onder meer een 16-vlak is afgebeeld, het ‘Magisch Kwadraat’.
Thomas Mann beschrijft in zijn boek ‘Doctor Faustus’ de werkruimtes van de hoofd­persoon, de componist Adrian Leverkühn, waar deze gravure boven de piano aan de muur hing.

Dit 16-vlak komt terug in mijn beeldend werk, het vormt de basis van de 30-delige serie schilderijen en van het schilderij ‘Parsifal’ uit 2016. Ook de twee tekeningen uit 2015 hebben het 16-vlak als basis.

Het boek Magisch Kwadraat 2 “Das Wohltemperierte Klavier” verschijnt voorjaar 2022.

Elisabeth Müller, Utrecht

Citaten Boek 1

De door mij gekozen citaten zijn ontleend aan:

  • het boek ‘De Toverberg’, door Thomas Mann in 1912–1922 en uitgegeven in 1924 bij S. Fischer Verlag, Berlijn.
    De Nederlandse vertaling is van Pé Hawinkels en is in 1975 verschenen bij b.v. Uitgeverij De Arbeiders-pers, Amsterdam.
  • het boek ‘Doctor Faustus, het leven van de Duitse toon-dichter Adrian Leverkühn, verteld door een vriend’, geschreven door Thomas Mann in 1943–1947 tijdens zijn balling-schap in Californië van 1938–1952.
    ‘Doctor Faustus’ is verschenen in 1947 bij S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.
    De Nederlandse vertaling is vanThomas Graftdijk en is in 1985 verschenen bij b.v. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam.

Colofon boek 1

Inleidend essay 
Rogier Ormeling

Engelse vertaling
Robert-Jan Breeman

Fotografie
Ruben de Heer
Elisabeth Müller

Grafisch ontwerp en opmaak
Wout de Vringer, Den Haag

Fonts
AB BaldingerPro

Druk
ANDO Graphic, Den Haag

Papier
150 gr/m2 Multidesign 
Original White 1.3 (binnenwerk)
400 gr/m2 Multidesign 
Original White 1.3 (omslag)

Oplage
250 exemplaren

Uitgever
Elisabeth Müller, Utrecht
© Elisabeth Müller, Utrecht, 2016

ISBN 
978-90-9029685-2