laatste schilderij uit deze dertig-delige serie: olie op doek

De mathesis, als toegepaste logica die zich niettemin in het zuiver en hoog abstracte beweegt, neemt immers een eigenaardige midden-positie in tussen de humanistische en de realistische wetenschappen, en uit de commentaren die Adrian mij in een gesprek gaf over het plezier dat zij hem verschafte kwam naar voren dat deze tussenpositie voor zijn gevoel tegelijk iets verhevens, dominerends, universeels was, of, zoals hij zich uitdrukte, ‘het ware’… De beschouwing van ordelijke relaties is per slot van rekening toch het ideale. De orde is alles.
Romeinen dertien: “Wat van God is, is geordend.”

Thomas Mann, uit Doctor Faustus  (pagina 52)

afmeting: 40 x 40 cm
jaar: 2011 – 2015