serie van vier schilderijen; olie op doek

Vooral zijn studie van het probleem der eenheid, verwisselbaarheid, identiteit van horizontale en verticale liggingen. Al vlug beschikte hij over een in mijn ogen griezelige vaardigheid in het verzinnen van melodische lijnen waarvan men de tonen boven elkaar kon zetten, simultaan maken, in gecompliceerde harmonieën laten samenvallen- en omgekeerd om veeltonige akkoorden te creëren die zich tot de melodische horizontale ligging lieten ontbinden.

Thomas Mann, uit Doctor Faustus  (pagina 83)

afmeting: elk 60 x 60 cm
jaar: 2014